A falu első ismert írásos említése meglehetősen korai, (1225: Vrustin, 1251: Orozton, 1261: Vrustun, 1335: Orosthon, 1340: Alsóorosthon, 1851: Orosztony) bizonytalan eredetű, szláv név. Egy 1254-es adat szerint Wrustin-ról kapta a nevét a község, amely egy falu melletti patak volt. A víz nevét felvette a település.
1225-ben már volt temploma, papját Obuscnak hívták.
1750-ben fatemplomot építettek, amit aztán 1778-ban Inkei Boldizsár, és a Farkas család építetett újjá.
A történelem során több tulajdonosa volt a településnek.( Buzád-Hahót nemzetség, Zalavári Apátság, Kisfaludi László és Bohasy János, Inkey Boldizsár és a Farkas család, de 1832-ben már kizárólag csak Inkey –birtok ).
A településnek két alapvető része volt, Alsó és Felső Orosztony, a harmadik Baksaháza. 1908-ban megtörtént az egyesülés, azóta egy Orosztonyról beszélhetünk. Baksaháza 1908-ig őrizte meg önállóságát.

Orosztony 1945 előtt és az azt követő években körjegyzőség székhelye volt. Határában a II. világháború után két termelőszövetkezet alakult, melyek később egyesültek. A községben, 1949-ben gépállomás létesült. Orosztony az 50-es 60-as években élte fénykorát. Lakosságának lélekszáma meghaladta az 1200 főt. 1970-ben a községet Gelséhez csatolták. 1972-ben a Termelőszövetkezet is csatlakozott a gelseihez. Az oktatás a községben, 1788-ban veszi kezdetét a római katolikus egyház felügyeletével.

A településen 1945-től volt nyolc osztályos oktatás, az iskola államosítása 1948. augusztus 6.-án történt meg. 1980-ban körzetesítették az iskolát Gelséhez. Az óvoda 1976-tól fogadja a gyermekeket. Az általános iskolai oktatás 2001-től megszűnt, a tanulók Gelsére és Zalaszabarba járnak iskolába. Az Óvoda 1976-tól fogadja a kicsiket a mai napig, vezetője: Tóthné Vercz Éva. Óvónőként dolgozik Illés Margatéta, dajka feldatot lát el Simonits Jenőné. Az óvódások étkeztetéséről pedig Horváth Zoltánné gondoskodik.
Orosztony székhelye a háziorvosi és védőnői szolgálatnak, Zalaszabar és Kerecseny községek tartoznak a körzethez. A körzeti orvosi teendőket Dr. Belina Csaba, Németh Tamásné aszisztens látja el. A védőnői feladatokat Erdődi Luca védőnő végzi.

Lakosságszám: 484 fő

Területe: 18.45 km2