7/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelet – a szociális célú tűzifajuttatásról

4/2019 (V.22..) önkormányzati rendelet – a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról (zárszámadás) és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

1/2019 (III.6..) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

7/2018 (XII.20..) önkormányzati rendelet – a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018 (V.16..) önkormányzati rendelet – a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 7/2006.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

3/2018 (V.16..) önkormányzati rendelet – a 2017.évi költségvetési gazdálkodásról (zárszámadás) és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

1/2018 (III.2..) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

10/2017 (XII.12..) önkormányzati rendelet – a településkép védelméről

9/2017 (X.25..) önkormányzati rendelet – a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes szerkezetben)

7/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelet – Orosztony község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

6/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelet – a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 8/2015.(V.12. önk. rend. módosításáról)

3/2017 (V.16..) önkormányzati rendelet – az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

1/2017 (III.7..) önkormányzati rendelet – az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

8/2016 (XI.30..) önkormányzati rendelet – a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló, többször módosított 7/2006.(VII.13) számú önkormányzati rendelet módosításáról, egységes szerkezetben

6/2016 (X.28..) önkormányzati rendelet – a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006.(IV.19.)sz. rendeletének módosításáról

5/2016 (IX.28..) önkormányzati rendelet – az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelet – a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről13/2015.(XI.18.), a 6/2013. (V.15.), a 17/2007.(XII.17.), a 11/2008.(XII.22.) önkormányzati rendeleteivel módosított 14/2003.(XII.22) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

12/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelettel és az 5/2013. (V.15.) önkormányzati redelettel módosított 15/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról

11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelet – a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló 7/2006. (VII.13.) önk. rendelet módosításáról

9/2015.(VIII.11.) önk. rendelet – a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003. (VIII.11.) önk. rendelet módosításáról

8/2015. (V.12.) önkormányzati rendelet – a belterületi utak súlykorlátozásáról

7/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet – a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

6/2015.(V.12 ) önkormányzati rendelet – a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

3/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelet – az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

13/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet – a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

9/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2010 .(XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

8/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet – a házasságkötés hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet – a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet – az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének rendjéről

4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelet – 2013. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet – 2014. évi költségvetésről

13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendeletet – a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

7/2012 (IV.26..) önkormányzati rendelet – A települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet (módosításokkal egységes szerkezetben)

7/2010 (XII.30..) önkormányzati rendelet – a Szervezeti és Működési Szabályzatról

7/2006.(VII.13.) önkormányzati rendelet – A pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról

4/2006 (IV.19..) önkormányzati rendelet – a helyi építési szabályzatról