Orosztony Község Önkormányzata

onkormanyzat

Cím: 8744 Orosztony, Szent Imre u. 1.
Tel.: +36-93/389-201

Polgármester:
Szőllősi Tiborné

Alpolgármester:
Egyed János

Képviselő-testületi tagok:
                      Simon Sándor                       
                      Dr Loján Józsefné                     
Erdélyi Ernőné

                                    
A körjegyzőség Orosztonyi hivatalában Simonné Bognár Veronika, Tóth Zoltánné, Szabó Kálmánné, és Dr Kelemen Marcell körjegyző látják el a napi feladatokat. A falugondnoki teendőket Horváthné Büki Edina végzi.